FABEKOs Gulvnorm

Slik vil vi at betong til gulv skal planlegges, bestilles og leveres

Betongprodusentene leverer selvsagt den betongen som kunden bestiller, men det er viktig å sikre at både kunde og leverandør har samme forventninger til resultatet. FABEKOs Gulvnorm har som mål å bidra til feilfrie betonggulv. Med feilfrie gulv menes gulv som holder tilsiktede krav til kvalitet tilpasset bruksområdet og brukerens forventninger.

FABEKOs Gulvnorm vil være til god hjelp i dialogen.

Denne normen har som mål å bidra til feilfrie betonggulv. Med feilfrie gulv menes gulv som holder tilsiktede krav til kvalitet tilpasset bruksområdet og brukerens forventninger.

Norsk Betongforenings NB publikasjon nr. 15 og denne veilederen kalt FABEKOs Gulvnorm, inneholder anbefalinger som skal bidra til at det velges riktig betongkvalitet og at utførelsen blir gjort riktig.

NB publikasjon 15 har innført begrepet Gulvklasser (klasse 1 til 4) for å skille mellom gulv der det er strenge krav til betongoverflaten og andre gulv der riss har mindre betydning. Gulvklasse 1 har de strengeste krav mens Gulvklasse 4 har ingen krav når det gjelder riss.

Det er svært viktig å avklare gulvklasse og dermed forventninger ved valg av betongkvalitet og utførelse. Betongprodusenten leverer selvsagt den betongen som blir bestilt, men ønsker å forsikre seg at både kunde og leverandør har samme forventninger til resultatet.

Det forutsettes normalt at gulvene prosjekteres av rådgivende ingeniører (RIB), som bl.a. må beskrive armering. Dersom dette ikke er tilfelle, må utførende selv ta ansvar for dette

NB! Betongleverandør kan ikke stå ansvarlig for sluttresultatet da utførelse på byggeplass er utenfor vår kontroll.
GulvklasseIIIIIIIV
Rissvidde (mm)≤ 0,3≤ 0,5≤ 1,0-