Sjekkpunkter før bestilling av gulvbetong

Det er mange tiltak og valg som må gjøres for et godt resultat.

Her er noen sjekkpunkter som bør gjennomføres:

1.
a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a.
b.
13.

Viktige tips for byggeplassforhold:

14.
a.
b.
c.
d.
15.
16.
17.
a.
b.
c.
d.
18.
19.